FacebookTwitter

Over CBS De Reinbôge

 

De naam van de school

“De Reinbôge” is Fries voor “De Regenboog” en verwijst naar een verhaal in de bijbel waar de regenboog het teken is dat de mensen duidelijk maakt dat ze er altijd op mogen vertrouwen dat het goed komt; dat het goede het zal winnen van het kwade. Dat vertrouwen geven we de kinderen graag mee.

 

Slogan van onze school:

"Samen spelen en werken, de basis voor een leven lang leren."

 

Missie – Waarvoor we staan:

Onze school is een Christelijke school. We begeleiden op onze school  de leerlingen  tot gemotiveerde, zelfstandige jongeren, die kritisch, respectvol en dienstbaar in de samenleving staan.

Ieder kind is uniek en heeft recht op:

-          liefde en aandacht

-          een optimale ontwikkeling

-          ruimte om te leren

 -     veiligheid

 

Visie – Waarvoor we gaan:

Wij streven naar een klimaat op school waar rust en regelmaat is, waardoor elk kind zich spelend en lerend kan ontwikkelen:

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op onze school en daarbij de aandacht en het respect krijgt waar ieder kind recht op heeft.